Projekt 'Glas iz Sahare', Damir Vujnovac pokrenuo je u proljeće 2016. po povratku iz izbjegličkih kampova naroda Saharawi.